Geschiedenis

Aan de Pianofabriek zoals we ze vandaag kennen is een rijke geschiedenis verbonden. Het gebouw werd opgetrokken in 1898 (zie gevel) in opdracht van de Duitse familie Gunther, een familie van pianobouwers die zich in 1845 in Brussel vestigde. Gebouwd op de funderingen van het oude Fort Monterey was de Pianofabriek ooit de grootste pianobouwer van Europa. 


Tot 1978: De firma Gunther

In dit artikel beschrijven we de geschiedenis van de pianofabriek Gunther en zijn opeenvolgende eigenaars, zoals we het onder andere mochten optekenen uit de mond van de heer Michel Bremt, een zoon van de familie Vanderelst.

 

Van 1978 tot 1992: Het Trefcentrum Obbrussel 

In 1978 kocht de staatssecretaris voor Nederlandstalige cultuur Vic Anciaux een gebouw in de Fortstraat 35 ten behoeve van de verenigingen van de sociaal-culturele raad. Voordien waren ze aangewezen op een gebouw van de muziekacademie in de Moskoustraat 19. De vzw Trefcentrum Obbrussel werd opgericht en erkend als cultureel centrum.


Van 1992 tot 2002: De achterbouw - het Culturencentrum 

Begin jaren ’90 kreeg het trefcentrum onder impuls van een vernieuwd bestuur en personeelsploeg een nieuwe naam en een nieuwe missie.
 


Van 2002 tot 2008: De verbouwingen

Het was de vzw die door het verkrijgen van middelen van de Europese Urban fondsen de “steen” definitief aan het rollen kreeg.