© Mathias Nouel

vzw Gemeenschapscentrum Pianofabriek

Missie & Visie

Missie & Visie

Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

VZW Statuten & Intern Reglement

VZW Statuten & Intern Reglement

Organigram

Organigram

De Pianofabriek is een cohousing project: het is een gemeenschapscentrum, citylab superdiversiteit, kunstenwerkplaats en opleidingscentrum tegelijkertijd.

Het intersectorieel en interdisciplinair werken van één organisatie is het resultaat van het inspelen op actuele maatschappelijke noden en opportuniteiten en wordt vertaald in gezamenlijke missie.

 Iedere deelwerking doet beroep op de algemene werking van het centrum voor administratie, financieel beheer, onthaal en logistiek. Zij staan hiervoor een deel van hun budget af. Iedere deelwerking heeft eigen personeel en middelen en staat onder de leiding van een coördinator, bijgestaan door een stuurgroep. Via gestructureerd overleg is er voldoende wisselwerking en interactie mogelijk. Er zijn een aantal gezamenlijke momenten en instrumenten: opendeurdagen, seizoensbrochure, website… Maar vooral in onze dagdagelijkse werking overleggen we formeel en informeel. Het feit dat de diverse werkingen infrastructureel en organisatorisch onder één dak zitten geeft meerwaarden op het gebied van het efficiënt inzetten van overheidsmiddelen, maar ook op het gebied van de intrinsieke kwaliteit van de diverse werkingen.

Door deze overheidsvariante op het concept van timesharing (en spacesharing) wordt het geheel groter dan de som van de delen. Een gedeelde logistieke ploeg zorgt voor een bijna 100% rendement van de infrastructuur aan een kleine kost. Onthaal, catering, communicatie en organisatiekost (bv. secretariaat, verzekeringen) worden door de schaalvergroting relatief goedkoper. De organisatie scoort beter inzake kwaliteit en professionaliteit (hrm, technologie, auditing…). Door deze relatief kleine overheadkost gaat een groter gedeelte van de middelen rechtstreeks naar de artiesten en hun projecten.

De Pianofabriek is een open centrum: tijdens het publieksonderzoek werden 20 verschillende nationaliteiten geteld. De gemiddelde leeftijd bedraagt 29 jaar, 10% van ons publiek komt van buiten Brussel of de provincie Vlaams-Brabant en 50% komt uit de onmiddellijke omgeving. Men zakt af naar de Pianofabriek voor alfabetiseringslessen, danscursussen, studio-opnamen, repetities, workshops, concerten, voorstellingen en lezingen…. De Pianofabriek is een huis met vele publieken en werkingen wat inspirerend en bevrijdend werkt en aanleiding geeft tot cross-overs, multidisciplinaire en sociaalartistieke projecten.

De uitwisseling gebeurt bottom up: op initiatief van de deelwerkingen en hun publiek zelf. Er is geen sprake van een soort inhoudelijke of structurele osmose, er bestaat de mogelijkheid om samen te werken aan een bepaald project, zich te inspireren of anderen te betrekken met vernieuwing en verbreding als gevolg (“bonding and bridging”).


De Pianofabriek is een huis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geleid door een vzw en gedragen door een personeelsploeg van een 30-tal medewerkers met een 300-tal bezoekers per dag.