© Mathias Nouel

vzw Gemeenschapscentrum Pianofabriek

Missie & Visie

Missie & Visie

Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

VZW Statuten & Intern Reglement

VZW Statuten & Intern Reglement

Organigram

Organigram

Missie (Waarom bestaan we, waarop zetten we in, wat doen we?):

De Pianofabriek is een werk- en broedplaats voor talent in het Brusselse Sint-Gillis, een open huis waar kunstenaars, medewerkers en bezoekers (beginnend en ervaren, en met uiteenlopende achtergronden) van elkaar kunnen leren. Ze doen dat door elkaar te ontmoeten en samen verbindende en duurzame sociale en culturele activiteiten te (helpen) organiseren voor jong en oud.

Onder het dak van een voormalige pianofabriek zitten een gemeenschapscentrum, culturele en vergaderinfrastructuur, open bar, winkel met artisanale producten, sociale inschakelingsonderneming, kunstenwerkplaats en Citylab verenigd. Ze nemen allemaal een voortrekkersrol op in vernieuwende, grootstedelijke projecten, en maatschappelijk engagement.

Visie (Waarvoor staan we, wie willen we zijn, waar geloven we in?):

De Pianofabriek wil hét referentiepunt zijn voor culturele en artistieke co-creatie en talentontwikkeling. Ons werkterrein is Sint-Gillis en Brussel en we laten ons inspireren door alle relevante maatschappelijke thema’s (armoede, ecologie, onderwijs, gelijke kansen,…) die deze context aanreikt. We gebruiken deze voor een eigen, professionele werking en ondersteunen tegelijk onze partners uit de buurt en de stad. We stellen, binnen het kader van onze socio-culturele opdracht, infrastructuur en professionele omkadering ter beschikking. We zijn een hub voor ontmoeting en kruisbestuiving. Om dit te doen werken we op basis van gelijkheid en solidariteit en willen we radicaal een veilige plek zijn voor zowel bewoners, bezoekers als medewerkers.

Toetsstenen:

- lokaal verankerd ( stevig netwerk in Sint-Gillis en Brussel, inwoners, actieve bezoekers,...)

- open activiteiten (lage kostprijs, weinig inschrijvingscriteria, laagdrempelig...)

- maatschappelijk engagement (actuele thema's, moeilijke doelgroepen, emancipatie,...)

- meertalig maar Nederlandstalige insteek, promotie van het Nederlands,…

- gemeenschapsvormend (verbindend, versterkend, participatie, ontmoeting, ...)

- kunsteducatie (focus op jongeren en kinderen)

- (Sociaal)-culturele functie (bottom-up, werkplaats, begeleiding,…)

- Stedelijke context (urban)

- Muzikale of audiovisuele insteek (Try it loud, play it loud, piano, System D …)

- Duurzaam (ecologie, maatschappelijke doorstroom,…)