De verbouwingen (2002 - 2008)

Het was de vzw die door het verkrijgen van middelen van de Europese Urban fondsen de “steen” definitief aan het rollen kreeg. De toenmalige staatssecretaris Delathouwer verklaarde zich akkoord om mee te financieren. De nodige middelen werden echter zodanig onderschat dat voortdurend geld moest bijgezocht worden en de renovatie zich uitsmeerde over 6 jaar. De werken betekenden een totale investering van meer dan 5.000.000 €, bijeengebracht door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse en Europese Gemeenschap. De architecten Bart Deschouwer en Els Pishoudt tekenden de plannen uit op basis van een uitgewerkte infrastructuurnota geschreven door bestuur en personeel:

 • De creatie van een open en aangename infrastructuur
 • Het verhogen van de functionaliteit van de volgende deelwerkingen:
 1. Kunstenaarswerkplaats (ca 500 m2 )
 2. Gemeenschapscentrum/lokaal steunpunt (1.000 m2)
 3. Fabricage: muziekcentrum (120 m2 + 78 m2)
 4. CitaDelle: vrouwenwerking (180 m2)
 5. Kinderwerking (180 m2)
 6. Opleidingscentrum geluid- en lichttechnieken (84 m2)

• Het verbeteren van de ondersteunende infrastructuur
• Het creëren van een meerwaarde door:
1. Versterking van de laagdrempeligheid, de toegankelijkheid, het zich thuis voelen van de verschillende types van stadsbewoners: buurtbewoners, kinderen, artiesten, studenten,cultuurliefhebbers, die elkaar en elkaars activiteiten respecteren…
2. Het creëren van communicatieplaatsen, informatiepunten, open collectieve ruimtes, “hangplekken”
• Bijzondere aandachtspunten:
1. Inrichting van het gebouw zodanig dat gedeeltes apart toegankelijk zijn in functie van de specificiteit van de deelwerking enz, het gebouw op sommige momenten kan functioneren zonder conciërge of onthaal…
2. Het vermijden van allerlei vormen van overlast voor buurtbewoners en medegebruikers, in het bijzonder inzake geluidshinder
3. Esthetiek en afwerking gebouw; integratie van kunst
4. Betere toegankelijkheid naar mindervaliden, fietsers, materiaaltransport

In totaal beschikken we na de verbouwing over 4000 m² aan bruikbare ruimte: een 25-tal zalen van 250 tot 25 m² met onder meer een theater- en feestzaal, vijf studio’s voor dans, muziek en theater, een expositieruimte en een auditorium.
Een aantal sterke ruimtes:

 • Buenos Aires: een theaterzaal met behoud van de bestaande architectuur en een volwaardig technisch plafond onder meer door de inbreng van extra middelen van het fonds culturele infrastructuur. Bedoeling is de artiesten van de kunstenwerkplaats en de studenten geluids- en lichttechnieken een volwaardig oefenplatform aan te bieden.
   
 •   Arenberg: Realisatie van een auditorium voor 50 personen. Bedoeling is de vele (zelf)organisaties een plaats te geven om hun conferenties, lezingen en debatten op een aangename manier te laten doorgaan met gebruik van een vertaalinstallatie. Tevens kunnen we zo een bescheiden filmprogrammatie organiseren.
   
 •   Alcantara: Een cafetaria met terras gedragen door een ploeg vrijwilligers waar fair trade en bio-producten worden geschonken en waar de verschillende deelwerkingen elkaar ontmoeten.
   
 •   Brazzaville: Een box in box waar muziekrepetities zonder geluidshinder kunnen plaatsvinden.
   
 •   Zabriskie Point: een sfeervolle feestzaal met goed uitgeruste keuken en loges.

  Allegro ma Non troppo: Het kunstintegratieproject van Angel Vergara op de gevel van de Fortstraat. Een illustratie van de glokale betekenis van het centrum. Een internationaal gekende artiest met wortels in de buurt maakt gebruik van het vocabularium van het centrum om een monumentale muziekpartituur te schrijven die de straat toont wat het centrum wil en kan zijn voor de omgeving, voor de stad en voor de wereld.

Gedurende de hele periode bleef het centrum open en slaagde er in om in moeilijke omstandigheden verder te werken. Het aantal cursussen werd drastisch teruggeschroefd maar september 2008 bleken een aantal oude gebruikers en type activiteiten de weg terug gevonden te hebben. Vele activiteiten dienden een plaats elders te vinden. De gemeente Sint-Gillis liet ons gebruik maken van het Volkshuis maar ook in de Hallepoortmuseum en het stadhuis van Brussel hebben we mooie activiteiten georganiseerd.
Deze ervaring gaf aanleiding om een meer hoofdstedelijke programmatie te ontwikkelen.