sep 2021

M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 

lexicon taal

 

ST GILLIS/GILLES


GEWEST / REGION


ANDERE / AUTRES

ST GILLIS/GILLES

APEB – Associação dos Portugueses Emigrados na Bélgica

Deze vereniging voor Portugese expats in België is de oudste en de grootste vereniging van Portugezen die in België verblijven. Ze organiseren uitstappen en reizen, hebben een kinderaanbod, een koor, een bibliotheek, enz.
Rue de Belgradostraat 120, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 539 18 84
www.apeb.be


Collectif Alpha

Collectif Alpha organiseert alfabetiserings-cursussen voor volwassenen: lezen, schrijven,..
Ze hebben ook een documentatiecentrum.
Rue de Rome, 12, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 538 36 57
info@collectif-alpha.be – www.collectif-alpha.be


Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden Sint-Gillis /
Service des Affaires Néerlandophones Saint-Gilles


Deze dienst oefent de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap uit op het gemeentelijke niveau. De Dienst Nederlandstalige Aangelegen-heden ondersteunt het culturele leven aan de hand van tal van acties naar verenigingen en instellingen toe, alsook door een eigen aanbod te creëren. Ze organiseren taallessen voor anderstalige kinderen en ondersteunen initiatieven voor kinderen en jongeren.
Place M. Van Meenenplein 39, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 533 98 60
na-an.1060@stgillis.irisnet.be
www.stgilles.irisnet.be

Hispano-Belga

Hispano-Belga is een wijkhuis dat de samenleving en -werking tussen Belgen et immigranten stimuleert met het oog op een betere integratie van deze laatsten in België. Er is een sociale en jeugddienst met verschillende activiteiten, maar ook lessen Spaans en Frans, ateliers en projecten.
Vorstsesteenweg 244-246 Chaussée de Forest, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 539 19 39
www.hispano-belga.be

Maison du Livre

Maison du Livre is een Brusselse vzw die activiteiten rond het boek en het schrift organiseert. Het is ook een schrijfhuis: er zijn workshops en cursussen van alle niveaus. Hun magazine ‘Debout les mots!’ verschijnt 3 keer per jaar.
rue de Romestraat 24-28, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 543 12 20
info@lamaisondulivre.be

Pianofabriek

In de Pianofabriek worden naast Nederlandse lessen (CVO) en conversatietafels (Bru-taal), ook lessen Arabisch (CitaDelle) en Berbers (vzw N’Imazighen) georganiseerd.
Rue du Fortstraat 35, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 541 01 70
info@pianofabriek.be – www.pianofabriek.be

Tutti Frutti

Talenschool voor kinderen tussen 3 en 11 jaar, die op een originele manier worden onderwezen in vreemde talen (Arabisch, Chinees, Nederlands, Engels, Frans,Duits, Italiaans, Russisch en Spaans). Er vinden ook stages en naschoolse activiteiten plaats.
Overwinningsstraat 204 rue de la Victoire, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 538 37 43
tuttifrutti@skynet.be – www.tutti-frutti.be


GEWEST / REGION


Animatiecentrum voor de talen

Vzw Bru-taal is het Brussels Netwerk voor Nederlandse taalstimulering, dat plaatsen en gelegenheden creëert waar taalgebruikers het Nederlands kunnen en durven oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers.
Rue Philippe De Champagnestraat 23, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 501 66 90
info@bru-taal.be – www.bru-taal.be

BDLF - Bruxelles Destination Langue Française

BDLF is een organisatie die het imago van Brussel promoot als een Franssprekende hoofdstad van Europa. Hiervoor organiseren ze ondermeer cursussen Frans, samen met Alliance Française van Brussel-Europa.
tel 02 646 26 24
info@bdlf.be


Bruxelles Formation

Bruxelles Formation is de officiële instantie belast met de professionele opleiding van werkzoekenden en Franse werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tegenhanger van de Vlaamse VDAB). Bruxelles Formation organiseert taalopleidingen voor specifieke beroepen: het Nederlands, Engels, Frans als vreemde taal vanaf beginnersniveau; het Duits en Spaans vanaf een hoger niveau.
Koningsstraat 93 rue Royale, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 0800 555 66
www.bruxellesformation.be

Centrum Basiseducatie Brusselleer

Het Centrum Basiseducatie Brusselleer organiseert cursussen voor mensen die niet lang naar school zijn geweest: Nederlands voor anderstaligen, maar ook Nederlands moedertaal, wiskunde, ICT enz.
Rue Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 223 20 45
info@brusselleer.be – www.brusselleer.be

CVO Brussel

CVO Brussel, het centrum voor Volwassenen-onderwijs in Brussel, is een opleidingscentrum voor permanente vorming dat door middel van kwaliteitsvolle dag-, avond- en weekendcursussen
ernaar streeft om een flexibel en gevarieerd opleidingsaanbod aan te bieden. Het CVO maakt deel uit van het Vlaams gemeenschapsonderwijs.
Materiaalstraat 67 rue des Matériaux, 1070 Anderlecht
tel 02 0528 09 50
info@cvobrussel.be – www.cvobrussel.be


Huis van het Nederlands

Nederlands leren en oefenen? Één adres: het Huis van het Nederlands Brussel. Elk jaar helpen ze duizenden mensen op weg naar de ideale cursus Nederlands. Op basis van een korte (taal)test en een gesprekje bekijken ze welke cursus voor iemand het meest geschikt is. Via verschillende projecten wijst het Brusselse Huis van het Nederlands de weg om je Nederlands te oefenen: ‘Bijt in Brussel’, patati, enz.
rue Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 501 66 60
info@huisnederlandsbrussel.be www.huisvanhetnederlands.be
www.patati.be

Kamer voor Handel en Nijverheid Brussel - CVO

De K.H.N.B. heeft een talenschool voor volwassenen met praktijkgerichte cursussen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans, gericht op alle niveaus van het beginners- tot een gevorderd niveau. Er zijn dag-, avond- en zaterdagklassen.
Vrije Universiteit Brussel - lokaal D 1.33
Pleinlaan 2 Boulevard de la Plaine, 1050 Elsene/Ixelles
www.cvo-khnb.net

Lire et écrire

Lire et Ecrire promoot en werkt aan alfabetisering vanuit een emancipatorische invalshoek en vanuit sociale verandering naar meer gelijkheid. Collectif Alpha is de lokale afdeling in Sint-Gillis.
Rue Charles VI straat 12, 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
tel 02 502 72 01
lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be


VDAB

VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Ze helpt werklozen een job te zoeken en biedt daarnaast opleidingen, bijscholingen aan, o.a. ook lessen Nederlands op de werkvloer, maar verder ook Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.
Keizerslaan 11 Boulevard de l’Empereur, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 0800 30 700
info@vdab.be – www.vdab.be

ANDERE / AUTRES

Service d’Information sur les Etudes et les Professions
www.siep.be

CLL - Cours de langues en Belgique
www.cll.be