aug 2021

M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

Rechten & Plichten

 

zon 17/10/2010 - 16:30 > 20:00

Naar een andere kijk op onze samenleving

Eenmaal officiële verblijfsdocumenten bemachtigd, zijn de meeste nieuwkomers in Vlaanderen verplicht een inburgeringscursus te volgen op straffe van boete. Ook sociale grondrechten, zoals het recht op sociale huisvesting, of in sommige gevallen, het recht op leefloon zijn afhankelijk gemaakt van de inburgeringsplicht. Bovendien beschikken de meeste nieuwkomers niet over een volwaardig stemrecht. De overheid wil in dit licht een interactief, wederkerig en emanciperend beleid voeren maar hebben [allochtonen] wel dezelfde rechten en dezelfde plichten als [autochtonen]? -Erik De Bruyn (SP. a-rood) -Marie-Claire Foblets (KULeuven, UA) -Eric De Jonge (Bon vzw) -Dirk Jacobs (ULB) Moderator: Nadia Fadil (KULeuven)