mei 2021

M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

Lexicon WONEN

 

GEWEST

 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Regionale instelling die de sociale huisvestingsmaatschappijen in Brussel aanstuurt. Informeert over de inschrijving voor een sociale woning.
Jourdanstraat 45-55, 1060 St Gillis
tel. 02 533 19 11
www.bghm.irisnet.be
 
 • Het Woningfonds

Deze instelling, die onder controle staat van en betoelaagd wordt door het Gewest, biedt voordelige hypothecaire leningen, leningen voor huurwaarborg, een huurhulpformule, volledige informatie en zo nodig, een aangepaste begeleiding.

Zomerstraat 73, 1050 Elsene
tel. 02 504 32 11
www.woningfonds.be
 
 • GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel)

De GOMB bouwt en verkoopt woningen aan een prijs die onder de marktwaarde ligt. Zij doet dit door een publiek-private samenwerking. In totaal verkocht zij op die manier meer dan 2700 woningen. Impliciete bedoeling is om middeninkomens naar Brussel te halen/in Brussel te houden.

Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Molenbeek
tel 02 422 51 11
info@gomb.be
www.sdrb.be
 
 • Gewestelijke Huisvestingsinspectie
tel. 02 204 12 80
aatl.inspectiondulogement@mrbc.irisnet.be
www.huisvestingcode.be
 


SINT-GILLIS

 • Sint-Gillis Haard

Sint-Gillis Haard beheert de sociale woningen in Sint-Gillis.

Vlogaertstraat 22, 1060 St Gillis
tel. 02 534 78 80
 
 • CAFA (“centre d’accompagnement et de formation pour adultes”)

Een gemeentelijke dienst, gelieerd met het OCMW die onder andere rond huisvesting en schuldbemiddeling werkt. Naast individuele begeleiding organiseert zij ook informatiesessies over budgetbeheer, gas- en elektriciteitsconsumptie. Zij heeft een overzicht van de woonmarkt in Sint-Gillis en stimuleert huiseigenaars tot renovatie van hun eigendom.

Fortstraat 25, 1060 St Gillis
tel. 02 600 57 30
 
 • Regie voor het Grondbeleid

De gemeente Sint-Gillis bezit een aantal woningen (een duizendtal) die zij verhuurt onder de normale huurprijs.

Emile Feronstraat 161, 1060 St Gillis
tel. 02 533 34 80
regiefonciere.1060@stgilles.irisnet.be
 
 • Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

Sociale verhuurkantoren zijn verhuurkantoren die met gewestelijke subsidies en in samenwerking met huiseigenaars woningen ter beschikking stellen die verhuurd worden onder de marktprijs. De eigenaars zijn verzekerd van de regelmatige betaling van de huur en van de goede staat van de woning. De huurders betalen een lagere huurprijs. In het Brussels Gewest zijn er meer dan 20 SVK’s.

Théodore Verhaegenstraat 67, 1060 St Gillis
tel. 02 535 70 10
info@aissaintgilles.be
www.aissaintgilles.be
 


ANDERE

 • Huurdersvakbond

Zij verdedigt de belangen van de huurders van sociale woningen in het Brussels Gewest. Zij organiseert sociale en juridische permanenties, vormingen en voert acties.

Albert I-Square 32, 1070 Anderlecht
tel. 02 522 98 69
syndicatdeslocataires@gmail.com
 
 • Comité de défense

Bewonerscomité dat acties en activiteiten opzet rond mobiliteit, openbare dienstverlening en huisvesting.

Dethystraat 79, 1060 St Gillis
tel. 02 539 22 83
http://lecodes.skyrock.com
 
 • Huurdersunie

Permanenties voor huurders die conflicten hebben met hun eigenaars, die informatie willen over mogelijkheden van de toekenning van verhuispremies, die een overzicht willen hebben van de woningmarkt, die vragen hebben over sociale huisvesting.

Berckmansstraat 131, 1060 St Gillis
tel. 02 538 70 34
ulsaintgilles@yahoo.fr
http://ulsaintgilles.canalblog.com
 
 • Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Een tweetalige koepelorganisatie van een 40-tal verenigingen die zich bezig houden met huisvesting. De BBRoW geeft een tweetalig trimestrieel tijdschrift uit:“Art 23”, met gespecialiseerde informatie over de huisvestingsproblematiek in Brussel. Zij organiseren vormingen en studiedagen. Daarnaast voeren zij actie om hun eisen ten aanzien van de Brusselse overheid kracht bij te zetten:verdubbeling van het aantal sociale woningen, controle van de huurprijzen en huurtoelagen, enz.

Henegouwenkaai 29, 1080 Molenbeek
tel. 02 502 84 63
www.rbdh-bbrow.be