femimain

BE FAIR! BE PARTY! 6-15/10/2022

Femimain be fair be party

Een sociaal-economie project van vzw Pianofabriek dat er sinds 2007 naar streeft om de sociale en economische positie van vrouwen in Marokko te versterken.

  • een hedendaagse collectie, met de hand gemaakt, door vrouwen in ateliers en coöperatieven in Marokko en verkocht via een tewerkstellingsproject van de vzw Pianofabriek.
  • staat voor eerlijke handel, voor solidariteit en voor respect. Product per product, willen we met femimain de sociale en economische positie van vrouwen in het zuiden versterken. Hier in het noorden willen we met femimain bijdragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen, met bijzondere aandacht voor de noord-zuid verhoudingen.
  • zijn vrouwen in Marokko die hun eerste stappen zetten in de ondernemerswereld. Zij streven naar onafhankelijkheid en naar sociale mobiliteit, want dat zijn belangrijke troeven om uit te spelen in een strijd naar een beter leven. Ze zijn autonoom en zelfbewust. Onze samenwerking is gebaseerd op gelijkheid en wederzijds begrip. De vaardigheden van de vrouwen staan centraal, en femimain ondersteunt. Veel meer dan wat ons scheidt, focussen we op wat ons bindt. We hebben een duurzame en eerlijke handelsrelatie opgebouwd, gebaseerd op de principes van de fairtrade.
  • geeft ook hier in België mensen kansen. Door onze erkenning als sociaal economie-project zorgen onze gemotiveerde “femimain ambassadeurs” voor de verkoop van onze collectie, zowel aan winkels als aan individuele klanten

Lees meer op www.femimain.com.