OPEN CALL 1060 TAKE OVER / SEIZOEN '24–'25

Zoek je een plek waar je jouw publieksactiviteit kan organiseren? De gemeente Sint-Gillis en Pianofabriek geven Brusselse collectieven, vzw’s of feitelijke verenigingen carte blanche en nodigen je uit om samen jouw open activiteit(en) te ontwikkelen in Pianofabriek. We zijn op zoek naar projecten die

 • ruimte maken voor maatschappelijk debat en inzetten op geïnformeerd en actief burgerschap ;
 • inzetten op talentontwikkeling ;
 • macht herverdelen ;
 • Brusselaars actief betrekken bij de invulling van hun programmatie.

WAT BIEDEN WE?
 

 • LOCATIE
  ​​​​​​​
  • Café Alcantara (voor bijv. kleinschalige toonmomenten, solovoorstellingen, slam, poëzie, open mic…) – in functie van beschikbaarheid.
  • Projectieruimte Arenberg (voor bijv. filmvertoningen, lezingen…) – in functie van beschikbaarheid.
  • Zaal Zabriskie (voor bijv. dans, podium, theater, workshops, dj, impro…) - beschikbaar op 26/10, 7/12, 17/5/25 & 21/6/25
  • Zaal Buenos Aires (podium, Black Box) - beschikbaar op 23/5/25 & 24/5/2

en/of lokalen voor vergaderingen, repetities en workshops – in functie van de beschikbaarheid.

 • ORGANISATORISCHE, TECHNISCHE EN COMMUNICATIEVE STEUN
  ​​​​​​​
  • We plannen samen het voortraject en toonmoment;
  • We bekijken de technische noden en stellen waar mogelijk materiaal ter beschikking;
  • We organiseren samen promo en communicatie.

INSPIRATIE

 (2022-2023) Jeunes Boss brengt tijdens een ‘summer camp’ een groep jongeren samen voor een intensieve reeks masterclasses rond creative entrepreneurship. De deelnemers organiseren zich in een collectief dat op hun beurt een reeks concerten, expo en workshops in Pianofabriek programmeert.

 (2023-2024) Collectief La Forestoise organiseert een atelierreeks muziekproductie, songschrijven en podiumprésence. Er nemen zowel jonge muzikanten als vrouwen die in een opvangcentrum van het Rode Kruis verblijven deel. Ze schrijven samen muziek en brengen hun nummers ook op het podium tijdens een publiek event.

(2023-2024) De Gaza Monologen zijn 31 getuigenissen van kinderen en jongeren die de oorlog in Gaza in 2008/2009 meemaakten. Het Ashtar Theatre in Ramallah bundelde de monologen en deed een wereldwijde oproep om deze te lezen en op te voeren op de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk. De gedichten werden voorgelezen in het café van Pianofabriek, gevolgd door een filmvoorstelling over het theater.

(2023-2024) Cinéconcert x Hussein Rassim & Juliette Lacroix repeteerden twee maanden met verschillende muzikanten om live muziek te maken voor de stomme film The Kid (1921). Hun muziek is doordrongen door verschillende traditionele invloeden van de deelnemers, als van de verschillende muzikale ontmoetingen die ze gehad hebben tijdens de repetities.

 • BUDGET

Projecten die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor een werkbudget tot max. €1500 (incl. BTW) per event (incl. eventueel voortraject).
Let op: Mogelijks volstaat deze bijdrage van de Gemeente Sint-Gillis niet om voor elke activiteit alle kosten te dekken - inbreng van eigen middelen en cofinanciering waar mogelijk, wordt aangemoedigd. Voeg een projectbegroting met beoogde en/of bevestigde inkomsten en uitgaven toe bij je aanvraag.

 • VOOR WIE?

Brusselse collectieven of verenigingen met aantoonbare ervaring op vlak van talentontwikkeling en/of macht herverdelen en/of maatschappelijk debat in een grootstedelijke context, die een participatief traject willen opzetten om een groep (lokale) Brusselaars actief te betrekken bij de invulling van hun programmatie.
 

 • SELECTIE EN CRITERIA

Alle voorstellen worden beoordeeld door medewerkers van Pianofabriek, de gemeente Sint-Gillis en min. 2 cultuurraadsleden of leden van de Algemene Vergadering van Pianofabriek.

We baseren ons op de missie en visie van Pianofabriek en het lokaal cultuurbeleidsplan. Volgende criteria staan voorop:

Artistieke, culturele of maatschappelijke insteek; Lokale verankering: de oproep richt zich op Brusselse collectieven en verenigingen, die reeds een stevig Brussels netwerk hebben en minstens bereid zijn hun netwerk in Sint-Gillis actief verder op te bouwen; Ervaring op vlak van talentontwikkeling en/of macht herverdelen en/of maatschappelijk debat bij programmatie in een grootstedelijke context; De voorgestelde publieksactiviteit is open, gratis en laagdrempelig; De activiteit is meertalig en toegankelijk voor verschillende taalgemeenschappen.

AFSPRAKEN EN PRAKTISCH VERLOOP

Een kandidatuur indienen kan tot 15 juni via dit online formulier.

Na een eerste selectieronde worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een kennismaking eind juni. Is er een inhoudelijke match, passen je beschikbaarheden in de kalender en past je gevraagde bijdrage in de globale begroting? Dan leggen we één of meerdere data vast voor je activiteit(en) tussen september 2024 en juni 2025. We stellen ook een samenwerkingsovereenkomst op met afspraken rond communicatie en zaalgebruik (denk aan: retroplanning promo, openings- en sluitingsuren van Pianofabriek, crowd management, aansprakelijkheid en verzekering…) (denk aan: retroplanning promo, openings- en sluitingsuren van Pianofabriek, crowd management, aansprakelijkheid en verzekering…)

In de aanloop naar je publieksactiviteit bezorg je ons een offerte, na het evenement betalen we de bijdrage voor productie en programmatie per factuur.