Cohousing

De Pianofabriek is een cohousing project: het is een gemeenschapscentrum, citylab superdiversiteit, kunstenwerkplaats en opleidingscentrum tegelijkertijd.

De Kunstenwerkplaats is een multi/inter/post-disciplinair laboratorium voor nieuwe artistieke creatie dat kunstenaars ondersteunt met een uitgesproken artistieke stem in verschillende artistieke disciplines. Het biedt artistieke, technische, productionele en administratieve ondersteuning op maat, aangepast aan de noden en de ontwikkeling van de kunstenaars.

Ons werk is drieledig: we bieden residenties aan, tekenen verschillende langetermijnprojecten uit en werken samen met verschillende partners uit het kunstenveld.

Kunstenwerkplaats vzw
Fortstraat 35
1060 Sint-Gillis (Brussels)

Ondernemingsnummer: 0738.859.193
IBAN BE02 7390 1909 3540

Hiros vzw is een organisatie die de ontwikkeling van artistieke trajecten ondersteunt.

Hiros biedt ondersteuning in: preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement.

Hiros is in alle facetten van de werking verbonden met (inter)nationale partners, ook buiten het kunstenveld.

Hiros wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Overheid i.h.k.v het Kunstendecreet. Deze financiering van de basiswerking fungeert als katalysator voor veelvuldig artistiek werk.