jul 2021

M D W D V Z Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

lexicon duurzaam

 

ST GILLIS/GILLES


GEWEST / REGIONANDERE / AUTRES
LINKS/LIENS
ST GILLIS/GILLES


Dienst Duurzame Ontwikkeling / Service Développement durable

Voor alle informatie over het gemeentelijk actieplan duurzame ontwikkeling.
• Place Van Meenenplein 39, 1060 St Gillis/Gilles
Arnaud Dewez – tel 02 536 03 12
developpementdurable@stgilles.irisnet.be
www.stgilles.irisnet.be


Eco & Co (Energiebegeleiding OCMW / Guidance Energétique)

Gratis energiebegeleiding georganiseerd vanuit het OCMW. Je kan er terecht voor energieaudits, sociale energiebegeleiding en workshops. Er is een documentatieruimte en een ludotheek voor kinderen.
• Overwinningstraat 5 rue de la victoire, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 533 95 90 – ecoandco@skynet.be


CAFA asbl - Cellule Energie / Cel Energie

• Rue du Fortstraat 25, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 600 57 43 mediation-energie@cpasstgilles.irisnet.be


Baobab 81

‘Duurzame wijk’-project rond tramlijn 81 op het grondgebied Sint-Gillis.
www.baobab81.org


Magasin du Monde Oxfam / Wereldwinkel Sint-Gillis

• Chaussée de Waterloose Steenweg 137, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 537 09 04 www.oxfammagasinsdumonde.be


OZFAIR

Ozfair is een bio- en fairtradeverkooppunt en proefruimte, met milieuvriendelijke kwaliteitsproducten afkomstig van eerlijke handel, nabijheids- of solidariteitseconomie.
• Avenue Jean Volderslaan 9, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 67 00 www.ozfair.be


Les petits riens / Spullenhulp

Sociale economiebedrijf, verkooppunt van tweedehandskledij.
• Chaussée de Waterloose Steenweg 151, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 79 13 www.petitsriens.be

GEWEST/REGION


BIOGUIDE

Franstalige website die wil bijdragen aan de ontwikkeling en promotie van biologische voeding in Brussel. Je vindt er een heleboel nuttige adressen en informatie, zoals bijv. waar je in jouw gemeente een biogroentemand kan afhalen maar ook van welke boerderij of producent deze afkomstig is.
www.bioguide.be


BRAL - Brusselse Raad voor het Leefmilieu

Bral is een Nederlandstalige Brusselse vereniging van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met hetzelfde engagement: een leefbare stad, waar iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en aangename manier. Via lobbywerk en acties pleit Bral voor een duurzame stad. Hun Franstalige partner is IEB.
• Zaterdagplein 13 place du Samedi, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 217 56 33
bral@bralvzw.be – www.bralvzw.be


Brusselse Observatorium voor de Duurzame Consumptie (BODC) / Observatoire Bruxellois de la Consommation Durable (OBCD)

Het BODC streeft ernaar om consumptiekeuzes en consumptiegedrag te promoten dat met duurzame ontwikkeling verenigbaar is, niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit de sociale en economische dimensies.
www.observ.be


De Stadswinkel vzw / Le centre urbain asbl

De Stadswinkel adviseert kostenloos alle Brusselaars die in een duurzame stedelijke omgeving willen wonen. Ze geeft advies over ecologische renovaties, energiebesparing, gebruik van duurzame energie, enz.
• Sint-Goriksplein 1 Place Saint-Géry, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 219 40 60
info@curbain.be – www.stadswinkel.beGASAP (Groupe d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne) / SAGAL (Solidaire AankoopGroep voor Artisanale Landbouw)

Een SAGAL is een groep inwoners die zich rechtstreeks verbinden met een landbouwer om op regelmatige basis en op lange termijn kwalitatieve voedingsmiddelen en seizoensproducten te kopen (groenten, fruit, kaas, enz.).
www.gasap.be


IEB - Inter-Environnement Bruxelles

IEB, de Franstalige evenknie van Bral, is een federatie van ongeveer 80 buurtcomités en verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds meer dan 30 jaar werkt de ploeg van IEB aan de leefkwaliteit in Brussel.
• Edinburgstraat 26 rue d’Edimbourg 26, 1050 Elsene/Ixelles
tel 02 893 09 09
info@ieb.be – www.ieb.beLeefmilieu Brussel / Bruxelles Environnement

Deze overheidsdienst voor milieu en energie van het gewest houdt zich bezig met studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai, groene ruimten en biodiversiteit. Op hun website vind je heel wat informatie over hoe je concreet actie kan ondernemen voor een beter leefmilieu en hoe je daarbij ondersteunt wordt.
• Gulledelle 100, 1200 St-Lambrechts-Woluwe-St-Lambert
tel 02 775 75 75
www.leefmilieubrussel.be


Le début des haricots

Het doel van deze vzw is milieubescherming en richt zich op verschillende activiteiten. Globaal gezien stellen ze tot doel medeburgers ontvankelijk te maken voor de problematiek van vervuiling en het industriële systeem en diens negatieve gevolgen, vooral rond het thema voeding.
• Rue Graystraat 108, 1040 Etterbeek
tel 02 644 07 77
www.haricots.org


RABAD - Réseau des acteurs bruxellois pour l’alimentation durable / Netwerk van Brusselse actoren voor Duurzame voeding

Netwerk dat bestaat uit een uiteenlopende groep van 36 organisaties (gaande van landbouwers over distributeurs en restaurants tot NGO’s) werkend rond duurzame voeding.
• Rue de Montserratstraat 28, 1000 Brussel/Bruxelles
info@rabad.bewww.rabad.be


WORMS

WORMS wil mensen aanzetten hun organisch afval te recycleren en doet dat door te informeren (over bv. wormenbakken), te ondersteunen (van bv. buurtcomposteren) en te onderzoeken.
www.wormsasbl.org

ANDERE/AUTRES


Green vzw/asbl

GREEN vzw is een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven. Sinds 1997 ontwikkelt en begeleidt ze projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, duurzame consumptie, natuur,... GREEN stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan ontwikkelingssamenwerking.
• Rue d’Edinburgstraat 26, 1050 Elsene/Ixelles
tel 02 893 08 08
www.greenbelgium.org


Jonge Sla

Jonge Sla is een project dat kunstenaars en hun organisaties begeleidt naar een duurzamere kunstenpraktijk. Ze biedt toegankelijke info, praktische instrumenten en methodieken om de ecologische impact van je artistieke werking en organisatie te verkleinen. Jonge Sla is een project van VTI, steunpunt voor de podiumkunsten en milieuorganisatie Ecolife, en gedragen door heel wat partners uit de kunstensector.
www.jongesla.be info@jongesla.be


LETS / SEL

LETS (‘Local Exchange and Trading System’, ofte lokaal economisch transactiesysteem) zijn sociale ruilnetwerken waar goederen en diensten met elkaar geruild kunnen worden, zonder dat daar valuta voor nodig is. Lokale LETS-kringen gebruiken een vorm krediet, zodat er niet direct geruild hoeft te worden. De hoogte van het krediet voor een bepaald goed of dienst wordt bepaald door de leden van de kring. Een lid van een LETS-kring kan bijvoorbeeld krediet verdienen als kinderoppas voor de ene persoon en het later weer uitgeven aan een door een ander persoon uit dezelfde LETS-kring uitgevoerde timmerklus. Ook in Sint-Gillis is er een LETS-kring, Selofan.
www.letsvlaanderen.be - www.sel-lets.be - www.brusel.be - www.selofan.be


LINKS/LIENS

Hoe ‘groen’ is jouw stroomleverancier?
www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom

Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk?
http://wwf-footprint.be/nl/

Duurzaam creatief met kurk en ander rest-materiaal.
www.instructables.com

Databank van alle duurzame en minder duurzame labels
www.labelinfo.be

De gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
www.memogids.be

www.mondequibouge.be
www.duurzameontwikkeling.be
www.vodo.be