sep 2021

M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 

lexicon mobiliteit

 

ST GILLIS/GILLES

GEWEST / REGION

ANDERE / AUTRES

ST GILLIS/GILLES

Comité de Défense de Saint-Gilles

Bewonerscomité dat acties en activiteiten opzet rond mobiliteit, openbare dienstverlening en huisvesting.
Rue Dethystraat 79, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 539 22 83 – www.lecodes.skyrock.com

Mobiliteitscel / Cellule mobilité

Voor alle informatie over het gemeentelijk mobiliteitsplan...
Place Van Meenenplein 39, 1060 St Gillis/Gilles
Anne De Canniere – tel 02 536 02 17 – adecanniere@stgilles.irisnet.be
Christophe De Blieck – tel 02 536 02 16 – cdeblieck@stgilles.irisnet.be
www.stgilles.irisnet.be


GEWEST / REGION

BRAL Brusselse Raad voor het Leefmilieu

Bral is een Nederlandstalige Brusselse vereniging van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met hetzelfde engagement: een leefbare stad, waar iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en aangename manier. Ze zetten zich hier samen met hun leden en partners voor in via lobbywerk en acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te verspreiden. Als onafhankelijke vereniging werken ze altijd vanuit een solidaire visie en met aandacht voor participatie, gelijkheid en diversiteit. Het tijdschrift Alert wordt binnenkort volledig gerestyled. Hun Franstalige partner is IEB.
Zaterdagplein 13 place du Samedi, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 217 56 33 bral@bralvzw.bewww.bralvzw.be

CyCLO vzw

De drijvende kracht van Cyclo vzw is het stimuleren van fietsen in Brussel. Hergebruik en recyclage krijgen voorrang op het winstoogmerk. Cyclo is uitbater van de fietspunten aan de treinstations (Brussel-Noord, Centraal, Luxemburg en Zuid), een sociaal-economisch project dat fietsmobiliteit in Brussel wil stimuleren. Door werkervaring te bieden aan mensen met moeilijkheden op de arbeidsmarkt geeft Cyclo een creatief antwoord op twee grote uitdagingen in het Brusselse gewest: mobiliteit en tewerkstelling. Het atelier aan de Vlaamsesteenweg is de motor van Cyclo. Fietsers kunnen er terecht voor alle fietsherstellingen, maar ook om een kwaliteitsvolle tweedehandsfiets te kopen, een avondcursus te volgen of te sleutelen aan hun eigen fiets.
Vlaamsesteenweg 85 rue de Flandre, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 513 95 55 – www.recyclo.org

Fietsersbond

De Fietsersbond ijvert voor meer mensen veilig op de fiets. Ze behartigen de belangen van fietsers in Vlaamse en Brusselse gemeenten. De Fietsersbond is een vzw, met een algemeen secretariaat en een secretariaat in Brussel waar een aantal medewerkers actief zijn. Er zijn verschillende lokale afdelingen per gemeente of enkele gemeenten (bv. Brussel-Zuid). De werking van de Fietsersbond in Brussel heeft als doelstellingen: het bevorderen van het fietsgebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het behartigen van de belangen van de fietsers, het vertegenwoor-digen van de Fietsersbond bij alle bestuursgeledingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het aanbieden van dienstverlening en onderzoek.
Londenstraat 15 rue de Londres, 1050 Elsene/Ixelles
tel 02 502 68 51 –
brussel@fietsersbond.be – www.fietsersbond.be/brusselsgewest

GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens

De vzw ‘GRACQ - Les cyclistes Quotidiens’ (de Franstalige evenknie van de Fietsersbond) is een vereniging zonder politieke strekking die de fiets promoot. Ze wil optimale omstandigheden creëren voor iedereen die zich met de fiets wil verplaatsen. Daarbij streeft ze naar toegankelijkheid, veiligheid, eenvoud en intermodaliteit (de combinatie van de fiets met andere vervoersmiddelen). De vereniging organiseert bv. fietsopleidingen voor volwassenen om zich te leren aanpassen aan het verkeer in de stad.
Londenstraat 15 rue de Londres, 1050 Elsene/Ixelles
tel 02 502 61 30 –
info@gracq.orgwww.gracq.be

IEB (Inter-Environnement Bruxelles)

IEB, de Franstalige evenknie van Bral, is een federatie van bijna 80 wijk- en actiecomités actief in het gewest. Ze onderneemt actie om de Brusselse levenskwaliteit te verbeteren en pleit voor een stad die zowel emancipatie als solidariteit toelaat en het welzijn van zijn huidige en toekomstige bewoners garandeert, vanuit stedelijk en menselijk perspectief.
Edinburgstraat 26 rue d’Edimbourg 26, 1050 Elsene/Ixelles
tel 02 893 09 09 –
info@ieb.bewww.ieb.be

MIVB

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de eerste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten, een werkterrein van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 19 tramlijnen, 50 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. In 2009 kozen ongeveer 290,6 miljoen reizigers voor het openbaar vervoer om zich in de hoofdstad te verplaatsen.
tel 070 23 20 00 – www.mivb.be

Mobiel Brussel / Bruxelles Mobilté

Op deze portaalsite over mobiliteit en de openbare ruimte vind je alle informatie over verplaatsingen in Brussel, en ook het volledige Iris 2-plan.
tel 0800 94 001
www.mobielbrussel.irisnet.be – mobielbrussel@mbhg.irisnet.be
IRIS 2
Na lange debatten heeft de Brusselse regering het nieuwe Iris 2-plan goedgekeurd in september 2010.
Het gaat om een strategisch mobiliteitsplan waarin de krijtlijnen worden uitgezet voor een beleid op langere termijn (2015-2020). Iris 2 wil een verkeersinfarct in de hoofdstad vermijden en streeft ernaar om het autoverkeer in het gewest met 20% terug te dringen. Enkele punten uit het plan: voorrang voor openbaar vervoer, voetgangers en fietsers; minder parkeerplaatsen op de openbare weg; mogelijkheid van een stadstol wordt bestudeerd; uitbreiding van de metro; studie naar een tunnel onder het Meiserplein.
SVB

De SVB (Sociale Vervoer Brussel) is de Brusselse dienst voor aangepast vervoer met begeleiding. Indien eigen vervoer niet voorhanden is en het openbaar vervoer geen oplossing biedt (omwille van de moeilijke bereikbaarheid van haltes of de te hoge treden van bus, metro of tram,...) dan kan men een beroep doen op Sociaal Vervoer Brussel, ongeacht leeftijd of motief van de aangevraagde rit.
rue Fontainastraat 13/2, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 27 54 –
www.sociaalvervoerbrussel.be

VILLO

Sinds twee jaar rijden er in Brussel Villo-fietsen rond. Tegenwoordig zijn er al 180 Villo-stations, plaatsen waar je de gele Villo-fietsen kan huren.
tel 078 05 11 10 – www.villo.be

ANDERE / AUTRES

Cambio

Cambio autodelen is een flexibele maar gestructureerde vorm van autodelen, waarbij in verschillende steden dag en nacht auto’s voor je klaarstaan. Als cambio-abonnee kan je tegen een kleine vergoeding deze wagens gebruiken. Je betaalt volgens het gebruik (tijdsduur en kilometers) en hoeft je niet te bekommeren om de verzekering, de keuring en het onderhoud. Ook het tanken is in de prijs begrepen.
7 Cambio @ St Gillis/Gilles
Dumont: place Herman Dumontplein 4
Horta: Lyceumstraat 33-39 rue du Lycée
Janson: rue DeFacqzstraat 93
Midi/Zuid: Onderwijsstraat 159 rue de l’Instruction
Parvis/Voorplein: Moskoustraat 4 rue de Moscou
Porte de Hallepoort: Square Jacques Franckplein 4
Village Partenaire: rue Fernand Bernierstraat 15
tel 02 227 93 02 – brussel@cambio.bewww.cambio.be

Beliris

Beliris is het resultaat van een samenwerking tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze doelstelling: de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa verbeteren en om de meerkost die Brussel heeft als (internationale) hoofdstad voor een stuk te vergoeden. Dit samenwerkingsakkoord bestaat al sinds 1993 en bedraagt momenteel 125 miljoen euro per jaar. Er worden verschillende projecten mee gefinancierd op vlak van renovatie, wijkherwaar-dering, mobiliteit,... Er gaan stemmen op om al dit geld te concentreren op de verbetering van de mobiliteit in Brussel.
www.beliris.be