jan 2021

M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

lexicon naar buiten

 

GEWEST / REGION

SINT-GILLIS / SAINT-GILLES


ANDERE


GEWEST / REGION


Bral
- Brusselse Raad voor het Leefmilieu

Bral is een netwerk van bewonerscomités en actieve bewoners en zet zich binnen het gewest in voor het stadsmilieu in ruime zin (leefmilieu, mobiliteit, steden bouw en stadsvernieuwing). Bral is als Nederlandstalige (IEB is de Franstalige evenknie) milieufederatie van het Brusselse gewest erkent als officiële pleitbezorger van actie- en bewonersgroepen. Je kan bij hen terecht voor steun aan je actie- of bewonersgroep; vragen rond stedenbouwkundige, milieu- en mobiliteitsproblemen, wijkcomités en actuele dossiers zoals bv. Thurn & Taxis; opzoekingswerk in het archief.
Zaterdagplein 13 place du Samedi
1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 217 56 33 – www.bralvzw.be


Directie Monumenten en Landschappen / Direction Monuments et des Sites

De directie identificeert, bestudeert en beschermt het onroerend erfgoed in het gewest. Zo worden bouwwerken, monumenten en archeologische sites, maar ook parken, tuinen of bomen behouden voor toekomstige generaties. Ze wil de burger informeren en bewustmaken van de waarde en de rol van dat erfgoed, met publicaties, tentoonstellingen, conferenties en animatieactiviteiten; maar ook door documentatie te bewaren en open te stellen. Zo kan je inventarissen van bv. merkwaardige bomen consulteren op het internet.
Vooruitgangstraat 80 b1 rue du Progrès
1035 Brussel/Bruxelles
tel 02 204 25 75
broh.monumenten@mbhg.irisnet.be
www.monument.irisnet.be


IEB
- Inter-Environnement Bruxelles

IEB, de Franstalige evenknie van BRAL, is een federatie van bijna 80 wijk- en actiecomités actief in het gewest. Ze onderneemt actie om de Brusselse levenskwaliteit te verbeteren en pleit voor een stad die zowel emancipatie als solidariteit toelaat en het welzijn van zijn huidige en toekomstige bewoners garandeert, vanuit stedelijk en menselijk perspectief.
Edinburgstraat 26 rue d’Edimbourg 26
1050 Elsene/Ixelles
tel 02 893 09 09 – info@ieb.be – www.ieb.be


Leefmilieu Brussel / Bruxelles Environnement

Deze overheidsdienst voor milieu en energie van het gewest houdt zich bezig met studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai, groene ruimten en biodiversiteit. Op hun website vind je heel wat informatie over hoe je concreet actie kan ondernemen voor een beter leefmilieu en hoe je daarbij ondersteunt wordt. Daarnaast vind je er ook fiches terug over de parken in hun beheer.
Gulledelle 100
1200 St-Lambrechts-Woluwe-St-Lambert
tel 02 775 75 75 – www.ibgebim.be


Openbare ruimte Brussel / Bruxelles Espaces Publics

Deze site biedt toegang tot informatie met betrekking tot mobiliteit, verplaatsingen en het beheer van openbare ruimte binnen het gewest. Hij wordt beheerd door Mobiel Brussel, dat instaat voor het uitwerken van de mobiliteitsstrategie van het gewest en voor het beheer van de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte.
Vooruitgangstraat 80 b1 rue du Progrès
1030 Schaarbeek/Schaerbeek
tel 0800 94 001 – mobielbrussel@mbhg.irisnet.be
www.openbareruimtebrussel.irisnet.be


Parken & tuinen / Parcs & Jardins

Deze website laat je op interactieve wijze kennismaken met het stedelijk cultureel erfgoed van de parken en tuinen in het gewest. De online database maakt het mogelijk het park of de tuin van jouw voorkeur te zoeken op basis van praktische criteria (bv. rust) of thematische zoekwoorden, die te maken hebben met de inrichting (bv. een koele fontein), beplanting (bv. een lommerrijke boom),... van het park of de tuin. Foto’s, video’s, plannetjes en oude prentkaarten maken je virtuele bezoek volledig.
www.ecli.net/rbc


PleinOPENAir

Een alternatief stadsfestival dat met een feestelijke programma van films, muziek, eten en drinken, workshops en wandelingen, telkens in een bepaalde publieke ruimte of wijk onderhevig is aan stadsontwikkeling, de aandacht vestigt op de stedelijke en sociale ontwikkelingen en gevolgen hiervan (gentrificatie, huisvestingsproblematiek, leegstand, Brussels erfgoed,...).
http://pleinopenair.nova-cinema.org


USE-IT

USE-IT staat voor toeristische informatie voor jonge mensen. De mappen en gidsen zijn door lokale inwoners gemaakt, die weten wat er te doen is in de stad, en die recht voor de raap advies geven waar je goedkoop kan slapen, eten en uitgaan.
Greepstraat 50 rue de la Fourche, 1000 Brussel/Bruxelles
www.use-it.be


VGC Dienst Speelpleinen

De VGC wil met haar speelpleinwerking een leuke vakantie bieden aan kinderen van 3 tot 12 jaar, waar spelen om te spelen centraal staat. En regelmatig een uitstap: naar het zwembad, de gezins-
boerderij Het Neerhof, het bos of Brussel verkennen.
Avenue Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 563 05 80 – http://speelpleinen.vgc.be


Yota!

Yota! is een Brusselse participatiestructuur binnen JES vzw die ernaar streeft kinderen en jongeren hun stad mee vorm te laten geven. Openbare (speel-)ruimte is hun belangrijkste thema. Via projecten die kinderen en jongeren actief laten meewerken aan evenementen in hun wijk, maken ze participatie echt concreet. Yota! streeft ernaar om elk participatietraject te laten aansluiten op een ‘formele’ dialoog met de beleidsmakers, ontwerpers en planners van de openbare ruimte.
Jes vzw, Werkhuizenstraat 3 rue des Ateliers, 1080 St Jans-Molenbeek-St-Jean
tel 02 411 68 83
yota@jes.be – www.jes.be/brussel

SINT-GILLIS / SAINT-GILLES

CODES

Bewonerscomité dat acties en activiteiten opzet rond mobiliteit, openbare ruimte en huisvesting.
rue Dethystraat 79, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 539 22 83 – www.lecodes.skyrock.com

Dienst Stedenbouw / Service de l’Urbanisme

Bij deze dienst kan je terecht voor de afgifte van dossiers voor stedenbouwkundige vergunning, inlichtingen over de gewestelijke en gemeentelijke premies (renovatie, gevelverfraaiing, aankoop,...), problemen m.b.t. wegen, voetpaden, riolen en openbare verlichting en om technische problemen op te lossen met betrekking tot de Regie voor Grondbeleid.
Place Van Meenenplein 39, 1060 St Gillis/Gilles
urbanisme.1060@stgilles.irisnet.be
Wijkcontract Fontainas: Francis Dewarichet
02 533 39 56 – fdewarichet@stgilles.irisnet.be

Union francophone des Amis de la Nature de Belgique

‘Les Amis de la Nature’ (de Franstalige evenknie van ATB De Natuurvrienden) is een socio-culturele vereniging, lid van een internationale federatie, actief in het ontwikkelen van projecten rond natuurbeleving, milieu en zacht toerisme. De afdeling in Sint-Gillis organiseert wandelingen, al dan niet met een natuurgids, bezoeken aan musea en tentoonstellingen, lezingen en uitstappen (in het Frans).
Parmastraat 69 rue de Parme, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 87 05 / 02 733 64 90 – www.ufan.be


ANDERE / AUTRES

ARAU

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines
ARAU ijvert voor meer openbaarheid omtrent stedenbouwkundige vraagstukken en pleit voor een globale aanpak hiervan. ARAU organiseert ook tochten doorheen de stad, die ingaan op stedenbouwkundige geschiedenis en actualiteit van Brussel.
Boulevard Adolphe Maxlaan 55, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 219 33 45 – info@arau.org – www.arau.org

Arkadia.be

Arkadia.be gidst wandelingen, bustours of metroparcours en museumbezoeken die het publiek laten kennismaken met het rijke Belgische en Brusselse erfgoed. Recent zijn er ook de ‘mini wijkcontracten’, die kinderen de kans geven actief deel te nemen in het leven en beleven van hun wijk. Een eerste ‘mini wijkcontract’ ontstond in Sint-Gillis (wijk Metaal-Munthof).
Koningsstraat 2-4 Rue Royale, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 563 61 53 – info@asbl-arkadia.be – www.asbl-arkadia.be

Brukselbinnenstebuiten

Brukselbinnenstebuiten wil mensen gevoelig maken voor de mogelijkheden van Brussel door hen per bus, te voet of met de tram te gidsen door volksbuurten, langs de Europese instellingen, door art-nouveauwijken of in stedelijke parken. Ze neemt hierbij de stedelijke actualiteit als uitgangspunt, en onderbouwt die met geschiedenissen, gaat in op sociale, politieke en economische achtergronden en mechanismen.
Hopstraat 47 Rue du Houblon, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 218 38 78 – bruksel@skynet.be
www.brukselbinnenstebuiten.be

BRUSSEL-NATUUR / BRUXELLES NATURE

Deze vzw is een verbond van (natuur-)verenigingen die de instandhouding van het natuurlijk en stedelijk leefmilieu in de breedste betekenis van het woord tot doel hebben. Dat doen ze door een stedelijk project te verdedigen waar het element ‘natuur’ even essentieel is als het sociale, economische, culturele, de huisvesting of stadsinrichting. Op hun site vind je een overzicht van heel wat gegidste (natuur-)wandelingen, bezoeken en lezingen.
Chaussée d’Helmetsesteenweg 176 B5, 1030 Schaarbeek/Schaerbeek
brusselnatuur@skynet.be
www.bruxellesnature.be


Cosmopolis: City, Culture & society

Cosmopolis is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die focust op de relatie tussen stad, cultuur en maatschappij, verbonden aan de vakgroep geografie van de Vrije Universiteit Brussel.
Pleinlaan 2 boulevard de la Plaine, 1050 Elsene/Ixelles
tel 02 629 37 41 – cosmopolis@vub.ac.be
www.cosmopolis.be


GREEN

GREEN, een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven, ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, duurzame consumptie, natuur, ... GREEN stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan ontwikkelingssamenwerking.Edinburgstraat 26 rue d’Edimbourg 26, 1050 Elsene/Ixelles
tel 02 893 08 08
www.greenbelgium.be

Natagora

Franstalige evenknie van natuurpunt.
Koninklijke Prinsstraat 25 rue du Prince Royal
1050 Elsene/Ixelles
tel 02 245 55 00 
secretariat.natabru@gmail.com
www.natagora.org/bruxelles


Natuurpunt

Natuurpunt ijvert voor natuurbehoud, voor iedereen, om ervan te genieten, om haar te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer, en wil de soortenrijkdom verhogen. Natuurpunt Brussel is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt vzw, met extra aandacht voor biodiversiteit in en fauna en flora aigen aan de stad. De afdeling organiseert wandelingen in (of net buiten) Brussel, infosessies en cursussen, vaak in samenwerking met andere natuur- en milieuorganisaties.
Tweehuizenweg 19
1200 St-Lambrechts-Woluwe-St-Lambert
tel 02 762 12 83 – em_npbru@skynet.be
www.natuurpunt.be/brussel