jun 2021

M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 

lexicon cultuur

 

ST GILLIS/GILLES


GEWEST / REGION


ANDERE / AUTRES


ST GILLIS/GILLES

Bibliothèque communale / Franstalige gemeentelijke bibliotheek

De gemeentebibliotheek stelt meer dan 50.000 romans, albums en documentaire boeken voor volwassenen en kinderen voor. Voor het multiculturele publiek zijn er ook boeken in het Frans van hedendaagse schrijvers uit Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije,… De bibliotheek heeft ook kranten en tijdschriften die ter plaatse kunnen geraadpleegd worden, en organiseert bezoeken en animatie voor klassen en groepen. Je kan ook cd-rom’s uitlenen en er is een multimediazaal.
Rue de Romestraat 24-28, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 543 12 33
bibliotheque.1060@stgilles.irisnet.be

Centre Culturel JACQUES FRANCK

Het gemeentelijk cultureel centrum Jacques Franck, dat meer dan 30 jaar bestaat, biedt een waaier aan activiteiten: muziek, een exporuimte, een filmprogrammatie, een schouwburg met circus, theater, beeldende kunst maar ook ruimte voor vergaderingen.
Chaussée de Waterloosestwg 94, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 538 90 20 - ccjf01@brutele.be
www.ccjf.be

Dienst Nederlandstalige aangelegenheden / Service des affaires néerlandophones

Sinds 2001 is er in Sint-Gillis een Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden en een Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, met als doel de dienstverlening naar en het welzijn van de Nederlandstalige inwoners van Sint-Gillis te verbeteren. Deze dienst ontwikkelt een cultuurbeleid en ondersteunt verschillende culturele activiteiten, kunstenaars en verenigingen. Ze geeft subsidies aan verenigingen en projecten.

Rue Emile Feronstraat 173, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 533 98 60 - na-an.1060@stgillis.irisnet.be

Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek / Bibliothèque communale néerlandophone

Sinds januari 2009 beschikt de gemeente Sint-Gillis over een volwaardige gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek. De bibliotheek beslaat in totaal 750m², is gelegen in de Emile Féronstraat 173, en heeft naast de grote boekenruimte ook een tentoonstellingruimte of polyvalente zaal ter beschikking. De bibliotheek is aangesloten op het BRUNO-netwerk.

Rue Emile Feronstraat 173, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 533 98 61 - sint-gillis@bibliotheek.be www.bruno.be

Les Ateliers Claus

Les Ateliers Claus organiseert concerten en multidisciplinaire happenings en fungeert vaak ook als werkplaats voor deze en andere alternatieve kunstprojecten. Ze zijn ook initiatiefnemer voor buurtprojecten zoals een speelstraat, groenprojecten,... (tijdelijk andere locatie voor concerten: zie website).
Rue Crickxstraat 15, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 51 03 - info@lesateliersclaus.com
www.lesateliersclaus.com

Maison des Cultures / Huis van de Culturen

Het Huis van de Culturen wordt beheerd door de dienst Cultuur van de gemeente. Het programma is een weerspiegeling van de diversiteit van de bevolking. Er is een tentoonstellingsruimte, een podiumzaal, een polyvalente ruimte en lokalen voorbehouden voor culturele organisaties.
Rue de Belgradostraat 120, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 56 05 - culture.1060@stgilles.irisnet.be

Maison du Livre

Is gevestigd in hetzelfde gebouw als de gemeentelijke Franstalige bibliotheek, la Maison Hoguet, een voormalig textielatelier. Het organiseert tal van ateliers (kalligrafie, initiatie tot de journalistiek, schrijfateliers), tentoonstellingen, lezingen. Iedere drie maanden verschijnt de activiteitenkalender ‘debout les mots!’.
Rue de Romestraat 24-28, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 543 12 20 - info@lamaisondulivre.be
www.lamaisondulivre.be

Maison du Peuple / Volkshuis

Het oude volkshuis dateert van 1905. De gemeente kocht het aan en opende deze nieuwe culturele infrastructuur in 2002 die door de culturele dienst van de gemeente wordt beheerd: een tentoonstellingsruimte, een grote polyvalente ruimte waar verschillende culturele activiteiten plaatsvinden. Het café is sinds mei 2008 geopend en organiseert ook regelmatig concerten.
Parvis de Saint-Gilles 37-39, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 56 05 - culture.1060@stgilles.irisnet.be

Maison Pelgrimshuis

Een prachtig herenhuis van 1905 gelegen aan de bovenkant van het Pierre Pauluspark. Het secretariaat van de dienst Cultuur is er gevestigd, maar op het gelijkvloers is er ook een kleine tentoonstellingsruimte. Regelmatig vinden er kleine concerten, vergaderingen of andere artistieke activiteiten plaats.
Rue de Parmastraat 69, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 56 05 - culture.1060@stgilles.irisnet.be
www.stgillesculture.irisnet.be

Musée Hortamuseum

Het woon-en werkhuis van de beroemdste Art Nouveau-architect, Victor Horta (1861-1947). Het gebouw is in 1969 aangekocht door de gemeente en sindsdien een museum.

Amerikaansestraat 25 Rue Americaine
1060 St Gillis/Gilles
tel 02 543 04 90 - info@hortamuseum.be
www.hortamuseum.be


Service de la culture / Dienst cultuur

Met het blad InfoCulture en de website wil de Dienst Cultuur van de gemeente het ruime culturele aanbod in de gemeente bekend maken bij een zo breed mogelijk publiek, een van haar taken. Daarnaast ondersteunt, promoot en werkt ze samen met plaatselijke artiesten(verenigingen). niet te vergeten zijn ook de eigen initiatieven: in het Volkshuis, het Pelgrimshuis of het Huis van de Culturen of daarbuiten, bv. ‘Parcours d’Artistes’.
Rue de Parmastraat 69, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 534 56 05 - culture.1060@stgilles.irisnet.be
www.stgillesculture.irisnet.be

GEWEST / REGION
Brussels Kunstenoverleg & Réseau des Arts à Bruxelles

De vzw Brussels Kunstenoverleg (BKO) structureert, organiseert en stimuleert het overleg binnen de Brusselse professionele kunstensector. In het overlegplatform zetelen momenteel medewerkers van meer dan 70 artistieke organisaties. In 2009 stelde het BKO samen met het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) het Cultuurplan voor Brussel voor, waar twee jaar van onderzoek, discussie en debat aan voorafging. In dit plan leggen 120 Brusselse culturele actoren hun vragen, verwachtingen en vooral concrete ambities op tafel die ze samen hebben geformuleerd, voor henzelf en voor de stad.
www.brusselskunstenoverleg.be

Demos

Demos, een kenniscentrum voor participatie en democratie, biedt een forum aan creatievelingen, academici en beleidsmakers. Samen bouwen we een werking uit om de verdieping en vernieuwing van participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te realiseren.
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
tel 02 204 07 00 - info@demos.be
www.demos.be

ANDERE / AUTRES


Article 27

De vzw ‘Article 27’ wil mensen in een moeilijke sociale en/of economische situatie sensibiliseren en toegang verschaffen tot elke vorm van cultuur, het 27ste artikel van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Om dat te bereiken, werkt Art. 27 samen met een netwerk van sociale en culturele partners en gebruikers.
tel 02 646 30 28 - www.article27.be

Cultuurwaardebon (Bon de valeur culturel)

De cultuurwaardebon is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en stimuleert de deelname aan het cultuuraanbod in Brussel. Iedereen met domicilie in het Brussels Gewest of de randgemeenten rond Brussel kan maximum drie bonnen per cultuurseizoen aanvragen. Elke bon heeft een waarde van 6,20 euro.

VGC, Square Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
tel 02 208 02 23 - www.vgc.be/cultuur

Lezarts Urbains

Een vereniging die werkt rond stadsculturen. Ze promoot originele artistieke kunstvormen zoals rap, slam, graffiti-art en aanverwante disciplines.

Overwinningsstraat 102 rue de la Victoire
1060 St Gillis/Gilles
tel 02 538 15 12 - www.lezarts-urbains.be

Smart

Steungevende Maatschappij voor ARTiesten, in 1998 ontstaan om kunstenaars, technici en tijdelijke werknemers te helpen bij hun complexe administratie, eigen aan de artistieke sector in België. Ondertussen zijn er afdelingen in Antwerpen, Luik, Gent en Bergen.

Rue Emile Feronstraat 70, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 542 10 80 - www.smartbe.be

WEBSITES WEB

www.agenda.be
www.demandezleprogramme.be
www.kunstenloket.be
www.kunstenwerkplaats.be
www.netevents.be
www.quefairecesoir.com
www.uitinbrussel.be