okt 2021

M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Lexicon JEUGD

 

GEWEST

 
ANDERE


SINT-GILLIS


GEWEST

  • D’BROEJ - Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren

De organisatie wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd, zowel rechtstreeks als via de uitbouw en ondersteuning van lokaal geïntegreerde jeugdwerkingen, bijdragen tot de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het doel is kinderen en jongeren sociaal weerbaar te maken en hen vaardigheden, houdingen en kennis aan te reiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en die hun positie in de samenleving versterken.
Henegouwenkaai 29, 1080 St Jans-Molenbeek
tel 02 412 06 50 – dbroej@dbroej.be

JES is een vormingsorganisatie rond stedelijk jeugdwerk, actief op vele terreinen: jeugdwerk, jeugdwelzijn, opleiding en tewerkstelling, verblijfsaccommodatie,… ondertussen ook actief in Antwerpen en Gent. Kortom, een stadslabo voor kinderen en jongeren!
Werkhuizenstraat 3, 1080 St Jans-Molenbeek
tel 02 411 68 83 – info@jes.be – www.jes.be/brussel

Deze dienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor het Brusselse jeugdwerk tegelijkertijd gemeentebestuur én provinciebestuur. Het uitgangspunt van het beleid is zoveel mogelijk ruimte geven aan anderen om jeugdwerk of vrije tijd te ‘bedrijven’. De jeugddienst coördineert de VGC - speelpleinen en geeft subsidies aan verschillende jeugd(werk)initiatieven.
Leopold II-laan 178, 1080 St Jans-Molenbeek
tel 02 413 04 31 – jeugddienst@vgc.be

 
ANDERE

BADJE (Brusselse Opvang en Ontwikkeling voor de Jeugd) is een pluralistische federatie van Brusselse organisaties die werken rond onthaal en opvang van kinderen. BADJE groepeert ongeveer 60 organisaties in Brussel.
Bosniëstraat 22, 1060 St Gillis
tel 02 248 17 29 – info@badje.be – www.badje.be
 

Blinde of slechtziende kinderen en tieners vormen een volwaardig publiek waarvoor de Brailleliga een reeks speciaal aangepaste diensten heeft ontwikkeld, waaronder een spelotheek en tweetalige vakantiestage voor kinderen tussen 6 en 10 jaar.
Engelandstraat 57, 1060 St Gillis
tel 02 533 32 56 – www.braille.be
 

Een vereniging die werkt met jongeren tussen 13 en 25 jaar, die het gevaar lopen naar de zelfkant van de maatschappij af te glijden op te vangen en te responsabiliseren, door middel van individuele begeleiding, groepswerk, opvolgen van de schoolloopbaan, ondersteuning van de ouders,…
Vorstsesteenweg 81, 1060 St Gillis
tel 0484 93 42 34 - www.declik.be
 

Douzerome wordt ondersteund als expressie- en creativiteitscentrum en organiseert theateratelier en -uitstappen en stages in de schoolvakanties voor 10- tot 17-jarigen.
Overwinnigsstraat 26, 1060 St Gillis
tel 02 850 57 20 – www.douzerome.be

Het CFBI biedt een plaats van interculturele ontmoeting gericht op het helpen van gezinnen om hun levensomstandigheden te verbeteren, om sociale uitsluiting tegen te gaan. Aanbod van naschoolse activiteiten voor kinderen en adolescenten.
Kerkstraat 59, 1060 St Gillis
tel 02 537 28 00 – cfbi.asbl@belgacom.net

Het CCLJ richt zicht tot elke jongere vanaf 6 jaar die zich aansluit bij de jodengemeenschap en een band wil hebben met andere jongeren van zijn/haar gemeenschap. Spel, sport, debat, volksdans en -zang, themadagen, enz.
Munthofstraat 52, 1060 St Gillis
tel 02 543 02 70 – www.cclj.be


In Petto is een Landelijke Jeugddienst, gespecialiseerd in jongereninformatie, jongerenparticipatie en preventie. Ze willen het welzijn van jongeren bevorderen. Door hen te informeren, te vormen en te onderzoeken. Bij al deze acties zijn jongeren en omgevingsfiguren betrokken. De door hen ontwikkelde website www.jongereninformatie.be biedt je een wegwijzer vol weetjes, informatie op maat, adressen, tips, ...
www.jongereninformatie.be

Jeugdwerknet vzw is een jeugdwerkorganisatie die zich toespitst op het kruispunt tussen jeugdwerk, informatie, internet en multimedia. Jeugdwerknet wil een platform zijn voor jeugdwerk en jongereninformatie op het internet. De vereniging biedt dienstverlening voor jeugdwerk en jongeren inzake informatie en communicatietechnologie. Met www.jeugdwerk.be creëerde het een zoekmachine waar je makkelijk de contactgegevens van een chirogroep, een creatief atelier of een andere jeugdorganisatie kan terugvinden.
www.jeugdwerk.bewww.jeugdwerknet.be

De kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen vzw is er voor kinderen en jongeren met vragen. KJT vertrekt vanuit de kinderrechtenvisie dat kinderen en jongeren - mits ze op een goede manier te woord worden gestaan - in staat zijn om zelf en op eigen kracht hun vragen en problemen te verwoorden en op basis van adequaat aangereikte informatie in staat om positieve stappen te zetten.
tel 102 – brievenbus@kjt.org – www.kjt.org


Een vereniging die werkt rond stadsculturen. Ze promoot originele artistieke kunstvormen zoals rap, slam, graffiti-art en aanverwante disciplines.
Overwinningsstraat 102 rue de la victoire, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 538 15 12 – www.lezarts-urbains.be

ReMuA organiseert en begeleidt artistieke projecten voor een publiek dat geen toegang heeft tot cultuur omwille van hun sociale kwetsbaarheid of omdat het zich niet aangesproken voelt door het bestaande culturele aanbod.
tel 02 537 74 38 – gsm 0484 62 08 23 – www.remua.be

Steunpunt Jeugd is het kennis- en expertisecentrum over jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid. Sinds 2002 zet Steunpunt Jeugd zich in voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Waar de Vlaamse Jeugdraad optreedt als de belangenbehartiger van kinderen en jongeren, ondersteunt Steunpunt Jeugd alle actoren die met kinderen, jongeren en hun organisaties bezig zijn. Steunpunt Jeugd bouwt kennis en expertise op en ontwikkelt de nodige netwerken om de positie van kinderen en jongeren en van het jeugdwerk in de samenleving te verduidelijken en versterken. Daarom werkt Steunpunt Jeugd aan een dynamisch en integraal jeugdbeleid en ondersteunt ze het jeugdwerk.
www.steunpuntjeugd.be

Tutti Frutti is een talenschool voor kinderen tussen 3 en 11 jaar, die op een originele manier het aanleren van talen benadert. De diversiteit van de aangeboden activiteiten (keuken-, schilder-, informatica- en creatieve ateliers) en de verschillende situaties die worden geënsceneerd, zorgen ervoor dat de kinderen de taal aanleren en vrij kunnen (en willen!) communiceren.
Overwinningsstraat 204, 1060 St Gillis
tel 02 538 37 43 – tuttifrutti@skynet.bewww.tutti-frutti.be

Heel wat jongeren vallen in Brussel uit de boot en hun verenigingen krijgen niet altijd de ondersteuning die ze verdienen of nodig hebben. PAJ wil, naast deze jongeren ondersteunen, ook haar stem laten horen in de Vlaamse jeugdraad, in de Belgische, Vlaamse en Europese hoofdstad.
Oudstrijderstraat 9, 2140 Borgerhout
tel 03 204 10 10 – info@paj.be – http://paj.be
 
SINT-GILLIS

Algemene muzikale vorming en woordkunst vanaf 5 jaar.
Nieuwburgstraat 16, 1060 St Gillis
tel 02 538 64 50 – www.acadegreef.be

Cursussen en verschillende artistieke ateliers (tekenen, schilderen,..) voor 6 tot 14 jaar.
Munthofstraat 108, 1060 St Gillis
tel 02 538 12 70 – www.acasaintgilles.be

Deze antenne in het hartje van de Bethlehemwijk is een onthaal- en informatiepunt en een ontmoetingsplaats voor jongeren.
Denemarkenstraat 77, 1060 St Gillis
tel 02 537 64 86 – jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be – www.stgilles.irisnet.be

CEMôme organiseert naschoolse opvang en activiteiten voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens schoolvakanties en woensdagnamiddagen. De organisatie maakt deel uit van CEMO, een gratis dienst voor alle kinderen en jongeren uit Sint-Gillis van 0 tot 18 jaar en hun familie, die opvang en individuele begeleiding, groeps- en netwerkprojecten organiseert.
Denemarkenstraat 15-17, 1060 St Gillis
tel 02 537 52 34 – cemo@cemoasbl.be – www.cemoasbl.bewww.cemome.be

Verschillende sporten gedurende de week en het weekend, ook tijdens schoolvakanties.
Ruslandstraat 41, 1060 St Gillis
tel 02 850 40 58 – www.cenforgil-sport.be

Een vereniging die de sociale inclusie beoogt van maatschappelijk kwetsbare meisjes en jongens van 12 tot 25 jaar van verschillende origines, en dit door middel van sociaal-educatieve, pedagogische, culturele en sportieve activiteiten.
Moscoustraat 30, 1060 St Gillis
tel 02 538 54 08 – cifa@skynet.be

Deze dienst oefent de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap uit op het gemeentelijke niveau. De Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden ondersteunt het culturele leven aan de hand van tal van acties naar verenigingen en instellingen toe, alsook door een eigen aanbod te creëren. Ze organiseren taallessen voor anderstalige kinderen en ondersteunen initiatieven voor kinderen en jongeren.
M. Van Meenenplein 39, 1060 St Gillis
tel 02 533 98 60 – na-an.1060@stgillis.irisnet.be – www.stgilles.irisnet.be

Groepsactiviteiten voor 6- tot 18-jarigen, elke week in het weekend en scoutskamp tijdens de eerste 2 weken van juli.
Villalaan 47, 1060 St Gillis
tel 02 537 61 16 – www.ste-alene.be

Gemeentelijke dienst die het jongerenaanbod in de gemeente organiseert, ondersteunt en sensibiliseringsacties voert rond voeding, hygiëne en duurzame mobiliteit. Daarnaast ondersteunt de dienst educatieve, culturele en sportieve projecten in de jeugdhuizen en verenigingen en evenementen met andere sectoren en organiseert hij een vakantieaanbod.
M. Van Meenenplein 39, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 536 03 39 – jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be – www.stgilles.irisnet.be

Jeugdhuis voor alle jongeren, open voor iedereen, zonder discriminatie op welk vlak ook. Activiteiten tijdens de week, woensdagnamiddag en schoolvakanties.
Denemarkenstraat 77a, 1060 St Gillis
tel 02 534 76 61 – www.lacitedesjeunes.be

Jeugdhuis, ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar, waar ze zich kunnen ontwikkelen onder begeleiding van een ploeg animatoren. Activiteiten tijdens de week, woensdagnamiddag en schoolvakanties.
Jean Volderslaan 12, 1060 St Gillis
tel 02 539 38 31 – lebazar@netcourrier.com

Een opvang- en luisterplek voor kinderen en hun ouders met tal van activiteiten: lichaamsbeweging en psychomotoriek, sociale activiteiten, capoeira, spelotheek (boeken en spelen ontlenen).
Rue du Fortstraat 25, 1060 St Gillis
tel 02 538 91 67 – navarro@stgilles.irisnet.be
http://www.maisondesenfantsdestgilles.org

De ‘Mission Locale’ van Sint-Gillis is, samen met het schepenambt van werk, sport en sociale cohesie, belast met de uitvoering van het gemeentelijk contract van sociale cohesie, door de ontwikkeling van gezamenlijke wijkacties en netwerking. Deze dienst coördineert een 30-tal organisaties met wie ze transversale acties en projecten opzetten in vrije tijd en schooltijd.
Overwinningsstraat 26, 1060 St Gillis
tel 02 850 57 21 – info@mlsg.irisnet.be – http://www.mission-locale.be/saint-gilles

De Pianofabriek is een gemeenschapscentrum, culturencentrum, kunstenwerkplaats én een opleidingscentrum. Voor kinderen tot 12 jaar is er een kinderatelier op woensdagnamiddag en speelweken tijdens de schoolvakanties. Daarnaast worden taalateliers voor anderstalige jongeren georganiseerd en kan je als kind en jongere kiezen uit een waaier aan wekelijkse cursussen als kung fu, capoeira, breakdance, djembe, aikido, streetdance, enz.
naar de jeugdpagina’s

Deze vormingswerkers proberen sociale uitsluiting tegen te gaan. Door hun aanwezigheid op straat, leveren ze een laagdrempelige sociale hulp, begeleiden ze en verwijzen ze door naar hulporganisaties en gespecialiseerde diensten (gezondheid, huiswerkbegeleiding, sociale cohesie, dag- en nachtcentra,…)
Vanderschrickstraat 71, 1060 St Gillis
tel 02 539 23 91 – educateurs.1060@stgilles.irisnet.be

Kijk voor meer organisaties op www.animalin.be, www.leguide1060.be of www.stgillis.irisnet.be.