okt 2021

M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 

PartnersVDAB. De opleidingen lopen in samenwerking en met de steun van de VDAB. Alle info over onze opleidingen vind je ook terug op www.vdab.be

Actiris. Is de Brusselse tegenhanger van de VDAB. Onze opleidingen zijn erkend als SPI- actie (Socio - Professionele Inschakeling)en worden mee gefinancierd door Actiris. www.actiris.be

vzw Tracé Brussel. De Pianofabriek heeft een partnership met Tracé. Tracé beoogt de organisatie van socio-professionele inschakeling, door de uitbouw van een proactief stedelijk netwerk. Tracé is actief in en rond de sector van opleiding en tewerkstelling van Brusselse (doelgroep)werkzoekenden. Tracé ondersteunt de private inschakelingspartners, om hun (samen) werking kwalitatief uit te bouwen. Tracé staat in voor de dagelijkse organisatie van de Brusselse Werkwinkels. http://www.tracebrussel.be

Sociaal Fonds Podiumkunsten - OOP Op zoek naar werk in de podiumkunsten- of muzieksector? Op zoek naar een opleiding of bijscholing in de podiumkunsten- of muzieksector? Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP) is een organisatie die alle vormings-, tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven in de podiumkunsten- en muzieksector wil ondersteunen en stimuleren. De site van het SFP bundelt alle informatie over opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de sector. Het SFP helpt je in je zoektocht naar een geschikte opleiding, bijscholing, stage en informeert je over opleidingsinitiatieven, organisaties, reglementeringen, boeken en tijdschriften. Deze site bevat naast informatie over leren en werken in de podiumkunsten- en muzieksector ook een overzicht van alle ons bekende vacante functies in de ruimere artistieke sector.

Overleg Opleidingen Podium Het Overleg Opleidingen Podium (OOP) is een platform waar opleidingen en de podiumkunstensector elkaar ontmoeten om informatie uit te wisselen en gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. De Pianofabriek maakt deel uit van dit OOP. http://www.podiumkunsten.be


STEPP is het steunpunt voor de producerende, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector. Wij verenigen technisch personeel uit de brede culturele sector (theaters, culturele centra, gezelschappen, musea, ...), alsook ontwerpend personeel binnen diezelfde sector (scenografen, ontwerpers, kostuumontwerpers, tentoonstellingsontwerpers, architecten, ...) over alle sectorale barrières heen. STEPP staat garant voor degelijke ondersteuning van zijn leden en de sector door middel van thematische symposia, advies, spreiding van expertise, opleidingen, sensibilisering en het driemaandelijkse tijdschrift STEPP magazine. STEPP vertegenwoordigt zowel individuele leden als cultuurhuizen.

Historiek (download)
Folder (download)
Statuten 2013 (download)
Strategische visie (download)
Voorstelling STEPP (download)
Ledenlijst (download)

Informatie & kennisoverdracht
Het informeren van leden is de core business van STEPP. De cultuursector kent vandaag een enorme vooruitgang op technisch en artistiek vlak. STEPP tracht deze ontwikkelingen op de voet te volgen, en in te spelen op de actualiteit met contactdagen, symposia en opleidingen. Hier geven specialisten uit het werkveld toelichting, en krijgen leden de kans goede praktijken met elkaar te delen. Leden krijgen korting op al deze evenementen, en horen als eerste van de actualiteit uit de podium- en evenementensector. Alle actualiteit wordt dieper uitgelicht in het driemaandelijkse vakblad STEPP Mag.

Netwerk
STEPP vzw is een netwerk van professionals. De organisatie bestaat door en voor haar leden. Naast onze leden en partnerorganisaties werken we ook nauw samen met experts om trends en actualiteit op de voet te volgen. Regionale steunpunten zijn het klankbord voor de werking van de organisatie. Thematische werkgroepen staan in voor het opbouwen van expertise en kennis en het ontwikkelen van het STEPP jaarprogramma.

Vertegenwoordiging
STEPP vzw is vertegenwoordigd in tal van sectororganisaties. Wij werken op deze manier actief mee aan opleidingen, veilige en werkbare infrastructuur, en een bredere erkenning van de beroepen die wij vertegenwoordigen.
href="http://www.stepp.be">http://www.stepp.be

ESF ( Europees sociaal fonds ): http://www.esf-agentschap.be De ESF-werking heeft de opdracht het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te versterken. De Pianofabriek is in het bezit van het ESF – kwaliteitslabel.

Andere interessante organisaties- sites – linksTestcentrum Podiumtechnieken: http://www.podiumtechnieken.be
Het testcentrum podiumtechnieken RITS is een erkend centrum voor het behalen van het ervaringsbewijs Assistent Podiumtechnicus, Podiumtechnicus en Toneelmeester. Het centrum komt tegemoet aan de verzuchting van vele ervaren podiumtechnici die een erkenning willen van de competenties die ze op de werkvloer hebben vergaard.

CultuurNet Vlaanderen: http://www.cultuurnet.be Is een specialist in cultuurmarketing. Op vraag van de Vlaamse overheid trachten ze(meer) mensen (meer) goesting in (meer) cultuur te geven Op hun vacaturebank biedt je een uitgebreid overzicht van de vacatures in de cultuursector, waaronder ook voor podiumtechnische beroepen.

Vlaams theater instituut – VTI : http://www.vti.be VTI vervult drie grote functies: documenteren, onderzoeken en informeren/sensibiliseren. Op die manier wil het bijdragen aan de continue ontwikkeling van de sector en mee bouwen aan een maatschappelijk klimaat voor artistieke creatie. Naast een massa informatie/gegevens over podiumkunsten in Vlaanderen kan je er ook terecht voor vacatures waaronder ook voor podiumtechnische beroepen

Media arte : http://www.mediarte.be Mediarte is het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector in België. Op hun site vindt je oa informatie over vacatures, functiebeschrijvingen, stagedocumenten,tewerkstellingsmaatregelen, tewerkstellingspremies ;etc…

Nog meer links :

Startpagina allerhande theatertechnische links http://www.tead.be/links Nog een Startpagina met allerhande theatertechnische links :http://theatertechniek.start.be/ Muziekcentrum: is het steunpunt voor de professionele muzieksector : http://www.muziekcentrum.be Poppunt : Poppunt is het aanspreekpunt voor muzikanten & dj’s in Vlaanderen. Ze geven info & advies en wijzen je de weg in de muzikale jungle. Hun missie: talent een duw in de rug geven http://www.poppunt.be