okt 2021

M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

Alexandre Janeva Imfeld - The Connector

maa 03/02/2014 > vri 14/02/2014

Het resultaat van dit project wordt een werkpad, een methode die ontwikkeld wordt door een groep. Zij beginnen met een basis, een toegankelijk startpunt, een idee, dat ze ontwikkelen tot een denkwijze. Dit leidt tot diverse expressiemethoden in verschillende vormen en media/disciplines, gaande van concrete tot zeer abstracte vormen.

Het onderzoek van ’The Connector’ heeft als inzet het gaandeweg ontdekken van een echte samenwerking, zonder de aanwezigheid van een leider. Dit systeem wordt ontwikkeld en verbeterd door iedereen die eraan meewerkt. Het onderzoek wil de betrokkenheid van mensen in een discussie of een fysieke actie herwaarderen, en beschouwt de betrokkenheid an sich als waardevol.

Zo wordt duidelijk hoe bepaalde manieren van samenwerken performance materiaal kan genereren dat via verschillende disciplines/verschijningsvormen/ media communiceert met een publiek.

Het onderzoek gaat in tegen het hiërarchisch leiderschap binnen de artistieke wereld, en wil samenwerkingen écht als samenwerkingen beschouwen.
Belangrijk hierbij is dat dit systeem de controle van de bestaande orde verwerpt en plaats laat voor chaos en ‘chaorde’ (chaos/orde). Het zet niet alleen in op non hiërarchische processen, het zet ook in op de toekenning van een grotere waarde aan de kennis van het lichaam zelf en het gebruik van het lichaam als lerende omgeving (kinesthische). 

Dit gaat dus niet over het installeren van een gemeenschappelijk doel, of het samenbrengen van de verschillende meningen van mensen, integendeel het is een systeem dat diversificatie van verschillende ideeën en standpunten toelaat en de oorspronkelijke kennis verruimt. Daarbij wordt ook getracht de présence en performatieve kracht van de deelnemers te verruimen.

‘The Connector’ focust niet op de transfer van kennis maar op de verschillende manieren waarop individuen hun gedachten en ideeën kunnen verbinden.