okt 2021

M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

lexicon participatie

 

ST GILLIS/GILLES


GEWEST / REGION


ANDERE / AUTRES
ST GILLIS/GILLES


Comité de défense
Bewonerscomité dat acties en activiteiten opzet rond mobiliteit, openbare dienstverlening en huisvesting.
• rue Dethystraat 79, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 539 22 83 – http://lecodes.skyrock.comCPAS: Coordination de l’ Action sociale - Groupe de travail Culture / OCMW: sociale coördinatie - Werkgroep Cultuur

Deze groep heeft de noodzaak aan het licht gebracht om zich te bezinnen over betere manieren om cultuur te bevorderen bij inwoners die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden.
• Myrrhine Kulcsar, Rue Fernand Bernierstraat 40, 1060 St Gillis/Gilles
tel 02 600 54 60 – mkul@cpasstgilles.irisnet.be – www.cpas1060.beLes contracts de quartier de Saint-Gilles / De wijkcontracten van Sint-Gillis

De wijkcontracten zijn herwaarderingsprogramma’s op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die in partnerschap met de gemeenten uitgevoerd worden in verschillende kwetsbare wijken. Binnen die programma’s worden verschillende projecten in eenzelfde wijk voorzien, die moeten gerealiseerd worden binnen een termijn van vier jaar (met een verlenging van 2 jaar om de laatste werken uit te voeren).
www.cqadmin.be/site/home.phpwww.stgillis.irisnet.be

GEWEST/REGION


Huis van de Participatie en het Burgerschap / Maison de la Participation et la Citoyenneté
Het Huis van de Participatie en van het Burgerschap staat ten dienste van de inwoners van de Stad. Het organiseert overleg, debatten en acties aangaande het openbare leven en de projecten van de Stad. Er wordt dus in een participatief en collectief kader gewerkt.
• Boulevard Anspachlaan 13, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 279 21 30 – org.particip@brucity.beDuurzame wijkcontracten / Contrats de quartiers durables
De Brusselse regering heeft sinds 2010 het programma van wijkcontracten omgevormd tot ‘duurzame wijkcontracten’. Bijzondere aandacht gaat naar de milieudimensie, maar ook naar de deelname van de burgers. Zij worden uitgenodigd om hun mening te geven over de totstandkoming en de follow-up van de operaties.
www.quartiers.irisnet.be


Globe Aroma
Een sociaal-artistieke organisatie die ontmoetingen in de stad stimuleert. Globe Aroma wil mensen laten kennismaken met de rijkdom van andersmans kunst en cultuur. Ze werken vnl. met kansarmen, asielzoekers, vluchtelingen, nieuwkomers met artistieke capaciteiten. Participatie is één van hun basisprincipes : deelnemers zijn/worden dragers van het proces.
• Cellebroersstraat 16 rue des Alexiens, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 511 21 10 – info@globearoma.be – www.globearoma.beYota!
Yota! is een Brusselse participatiestructuur binnen Jes vzw die ernaar streeft kinderen en jongeren hun stad mee vorm te laten geven. Dat bedoelen ze ook letterlijk, want de openbare (speel)ruimte is hun belangrijkste thema. Yota! wil jongeren, via tal van acties, niet alleen hun mening laten uiten, maar er ook naar streven dat kinderen en jongeren in contact komen met zij die daadwerkelijk iets kunnen veranderen in hun buurt: beleidsmakers, planners en ontwerpers. De ervaringen uit de verschillende projecten leveren een pak expertise op over participatief werken met kinderen en jongeren. Vanuit die expertise ontwikkelt Yota! methodes waarmee zijzelf, hun partners of andere betrokkenen concreet aan de slag kunnen. De digitale kaart Karakol is hiervan een voorbeeld par exellence. Kinderen en jongeren kunnen iedere dag opnieuw locaties aanduiden en deze van uitspraken en zelf verzameld beeldmateriaal voorzien.
• Werkhuizenstraat 3 rue des Ateliers, 1080 St Jans-Molenbeek-St-Jean
tel 02 411 68 83 – yota@jes.be – www.jes.be/brusselZinneke Parade

De Zinneke Parade is een tweejaarlijkse, multiculturele, hedendaagse, stedelijke, creatief-artistieke parade die het resultaat vormt van een langdurige samenwerking. Het is een sociaal en artistiek project waar iedereen zijn creativiteit de vrije loop mag laten en zijn verbeelding kan delen met duizenden anderen.
• Zinneke @ Byrrh, Rue Dieudonné Lefèvrestraat 4, 1020 La(e)ken
tel 02 214 20 07 – info@zinneke.org – www. zinneke.org


ANDERE/AUTRES

Article 27
De vzw ‘Article 27’ wil mensen in een moeilijke sociale en/of economische situatie sensibiliseren en toegang verschaffen tot elke vorm van cultuur, het 27ste artikel van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Om dat te bereiken, werkt Art. 27 samen met een netwerk van sociale en culturele partners en gebruikers.
• tel 02 646 30 28 – www.article27.be


Demos
Demos, een kenniscentrum voor participatie en democratie, biedt een forum aan creatievelingen, academici en beleidsmakers. Samen bouwen we een werking uit om de verdieping en vernieuwing van participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te realiseren.
• Square Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel/Bruxelles
tel 02 204 07 00 – info@demos.be – www.demos.beMus-e Belgium

MUS-E Belgium is een open platform voor professionele kunstenaars die vanuit een sociaal en maatschappelijk engagement hun kunstpraktijk vertalen in kunsteducatieve trajecten. MUS-E brengt kunstenaars uit diverse disciplines in het onderwijs om er een artistiek en creatief proces op gang
te brengen in samenwerking met de leerkracht. Hierbij staan de leefwereld van het kind, zich creatief uitdrukken en experimenteren centraal.
• Terhulpsesteenweg 61 Chaussée de La Hulpe, 1180 Oudergem/Auderghem
tel 02 660 25 80 – info@mus-e.be – www.mus-e.beZebrArt

ZebrArt, een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ism verschillende partners, is een platform voor gevluchte kunstenaars en de culturele sector, zodat ze kennis kunnen maken met elkaar en hun werk via een online databank. Daarnaast krijgen kunstenaars steun bij hun zoektocht binnen cultureel Vlaanderen.
• rue Gaucheretstraat 164, 1030 Schaarbeek/Schaerbeek
tel 02 274 00 20 – info@zebrart.be – www.zebrart.be